Welkom op de website van Medische Pedicure Praktijk "de Vallei"

 

Graag stel ik me aan u voor, ik ben Judith Sinnema. Sinds 2004 ben ik werkzaam als pedicure en sinds 2009 als medisch pedicure. Ik ben breed opgeleid om alle risicovoeten te behandelen. Deze kunnen onder andere ontstaan door reuma, diabetes, ouderdom of verwaarlozing. Als medisch pedicure werk ik volgens de richtlijnen en zal ik indien nodig doorsturen naar arts of podotherapeut. Geen klachten aan je voeten ook dan ben je welkom. Door regelmatige verzorging van je voeten kun je problemen voorkomen.

Per 22-08-2022 is de praktijk gevestigd aan 't Geerken 11, 5258 EE Berlicum. Vanaf dan is er ook weer ruimte in de agenda voor nieuwe clienten.

Privacy, AVG

Medisch pedicure praktijk "de Vallei", gevestigd aan ' t Geerken 11, 5258 EE Berlicum  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens; www.voetverzorgingspraktijkjudith.nl, ' t Geerken 11  5258 EE Den Berlicum  +31628617433

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Gezondheid

(- Burgerservicenummer (BSN))

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch pedicure praktijk "de Vallei" blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveilingen

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via medischpedicuredevallei@mail.com