Welkom op de website van Medische Pedicure Praktijk "de Vallei"

 

Graag stel ik me even aan u voor, ik ben Judith Sinnema- van Overdijk, gediplomeerd Medisch Pedicure. Sinds 2004 ben ik gediplomeerd pedicure. Ik ben direct begonnen met het opstarten van mijn eigen praktijk, eerst op een slaapkamer die we verbouwd hadden tot pedicurepraktijk en sinds februari 2006 hebben we een stuk naast ons huis aangebouwd. De praktijk is op de begane grond, dus voor iedereen bereikbaar.  Per 18-11-2009 ben ik gediplomeerd Medisch Pedicure. 

Vanaf mei 2012 werken we met de Pact Therapie voor schimmelnagels. Zie Pact therapie voor meer uitleg.

Het voetverzorgingsproduct waar we mee werken en verkopen is Allpresan.. 


De praktijk is vanaf heden niet meer geopend op de avond, de praktijk is nu 5 werkdagen geopend daar door is er ook wat ruimte gekomen om weer nieuwe cliënten aan te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Judith Sinnema- van Overdijk

Privacy, AVG

Medisch pedicure praktijk "de Vallei", gevestigd aan Anjervallei 106 5237 LE Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens; www.voetverzorgingspraktijkjudith.nl, Anjervallei 106 5237LE Den Bosch +31628617433

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Gezondheid

(- Burgerservicenummer (BSN))

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch pedicure praktijk "de Vallei" blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveilingen

Medisch pedicure praktijk "de Vallei" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via medischpedicuredevallei@mail.com